Vui lòng liên hệ văn phòng Đoàn - Hội trường Đại học Bách Khoa (phòng 114B1) để mua sản phẩm.

Sen đá chậu lớn

500.000 đồng

Chậu sen đá

300.000 đồng

Tập Bách Khoa

10.000 đồng

Bút Bách Khoa

4.000 đồng

Áo sơ mi nam nữ

90.000 đồng

Áo mưa HCMUT

27.000 đồng

Áo khoác Bách Khoa

125.000 đồng

Gấu tốt nghiệp

125.000 đồng

Áo thun Bách Khoa loại thường

75.000 đồng

Áo thun Bách Khoa loại tốt

150.000 đồng

Bình nước Bách Khoa

75.000 đồng

Dù Bách Khoa

100.000 đồng

Nón bảo hiểm Bách Khoa

75.000 đồng

Huy hiệu Bách Khoa

5.000 đồng