GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA


Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM có một bề dày lịch sử - tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ thành lập 29/6/1975 – gồm 04 trường thành viên là Cao đẳng Công chánh, Cao đẳng Điện lực, Quốc gia Kỹ sư Công nghệ, Việ Nam Hàng hải. Năm 1962, thành lập thêm trường Cao đẳng Hóa học.
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước cũng như khu vực phía Nam. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc thong tin và ứng dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực, chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp thuộc khu vực phía Nam.
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, trường đào tạo hơn 60.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 6.000 thạc sĩ- tiến sĩ, nhiều sinh viên tốt nghiệp của trường hiện nay đang giữ những cương vị quản lý, chuyên gia đầu ngành của các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các thành phần kinh tế ở Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Năm 1972, Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật thành Học viện Quốc gia Kỹ thuật, là cơ sở duy nhất đào tạo kỹ sư và cán sự tại miền Nam lúc bấy giờ. Năm 1974, Học viện Quốc gia Kỹ thuật trong Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức (bao gồm cả ĐH SPKT, ĐH Nông lâm).

Năm 1975, thành lập trường ĐH Kỹ thuật Phú Thọ - gồm trường ĐH Kỹ thuật và trường ĐH Chuyên nghiệp trung cấp (Bách Khoa trung cấp).
Ngày 27/0/1976, Trường được mang tên Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Năm 1995, thành trường ĐH Kỹ thuật ĐHQG Tp.HCM – đến năm 2001, mang lại tên Trường ĐH Bách Khoa.
Hiện tại, trường đã có 11 khoa chuyên ngành, 10 trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, 4 trung tâm đào tạo, 10 phòng ban chức năng.